Utskriftsvennlig versjon

UiO sin organisasjon

Universitetet i Oslo består av åtte fakulteteter med tilhørende institutter og sentra, Kulturhistorisk museum, Naturhistorisk museum, Universitetsbiblioteket og LOS - ledelse og støtteenheter. Universitetsstyret er UiOs øverste organ og ledes av rektor. Rektor velges av universitetets ansatte og studenter hvert fjerde år og har det øverste ansvaret for den faglige virksomheten ved Universitetet. Universitetsdirektøren tilsettes av styret og har det øverste ansvaret for den administrative virksomheten. LOS - ledelse og støtteenheter består av ti fagavdelinger samt universitetsdirektørens kontor.

Laster...