Robotisering

Robot-teknologi ble tatt i bruk ved UiO høsten 2018. Mange av prosessene som nå utføres helt eller delvis av en robot har ført til økt dokumentfangst og økt standardisering. 

Relevante saksnumre i ePhorte:

  • 2019/3712 (ROS-analyse for Blue Prism)
  • 2019/13821 (ROS-analyser for de enkelte prosessene)

Prosesser som inneholder dokumentasjon som arkiveres og/eller journalføres ved bruk av RPA:

Laster...