RPA - robot brukt i prosesser ved UiO

Robot-teknologi ble første gang tatt i bruk høsten 2018 og er en del av UiOs Program for administrativ forbedring og digitalisering. Mange av prosessene som nå utføres helt eller delvis av en robot har ført til økt dokumentfangst og sikret standardisering. 

  • UiO benytter RPA programvaren Blue Prism (RPA - Robotic Process Automation).
  • Systemgruppeforum avgjør etter bestemte kriterier hvilke ønskede prosesser som prioriteres for RPA. 
  • Under har vi listet opp RPA-prosesser som inneholder dokumentasjon som arkiveres og/eller journalføres i ePhorte ved bruk av robot.
  • Oversikt over alle prosesser ved UiO som idag benytter RPA eller som er under utvikling finner du her:https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/bnt/kd/aktiviteter/rpa/faglig/Prosesser/index.html
Laster...