Det humanistiske fakultet – HF

Arkivtjenesten ved UiO ble sentralisert i januar 2022. Arkivplanen for HF inneholder historikk over arkivdriften ved det nedlagte delarkivet. Katalogen "Rutiner for spesifikke sakstyper" inneholder rutinebeskrivelser som fremdeles benyttes.