Det juridiske fakultet – JUS

Arkivtjenesten ved UiO ble sentralisert i januar 2022. Den lokale arkivplanen for Det juridiske fakultet inneholder historikk over arkivdriften som ble utført ved det nedlagte delarkivet.