Det medisinske fakultet – MED

Arkivtjenesten ved UiO ble sentralisert i januar 2022. Den lokale arkivplanen for Det medisinske Fakultet inneholder historikk over arkivdriften som ble utført ved det nedlagte delarkivet. Den inneholder også beskrivelse av gjeldende arkiv- og journalføringsrutiner som er særegne for Det medisinske fakultet, samt organisasjon- og organisasjonshistorikk. Planen inneholder også oppdaterte bestandsoversikter.