Det odontologiske fakultet – OD

Fakultetet driver profesjonsrettet utdanning av tannleger, tannpleiere og spesialister samt forskerutdanning. Tannpleiere og tannleger er beskyttede yrkestitler og studentene får autorisasjon til selvstendig ykesutøvelse etter endt utdanning.