Det teologiske fakultet – TF

Arkivtjenesten ved UiO ble sentralisert i januar 2022. Den lokale arkivplanen for Det teologiske fakultet inneholder historikk over arkivdriften som ble utført ved det nedlagte delarkivet.