Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon - eSak

Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon (eSak) har det arkivfaglige ansvaret for UiOs arkiver, samt ansvar for at det arkivfaglige arbeidet blir utført i henhold til lover og regler som gjelder for offentlige arkiv.