Arkivlokaler

UiO avleverer arkivmaterialet til Riksarkivet.

I arbeidet med påleggene fra Riksarkivet arbeider UiO med å få laget et stort arkivlokale i kjelleren på UV-fakultetet. Dette lokalet vil romme mye av arkivmaterialet ved UiO. I arbeidet med arkivplanen har vi prioritert avleveringslister over materiale nettopp for å kunne få et eksagt antall hyllemeter. Arbeidet har vært svært omfattende og ikke alle har fått gjort arbeidet så grundig som det trengs. Dette skal vi fortsette med framover høsten.

SV-fakultetet, som har hatt Riksarkivet på kontroll, flytter sitt materiale fra kjeller (tilfluktsrom) opp i 3 etg. Her er det en egen branncelle, men også der mangler det foreløpig en branndør. Først når vi får samlet materialet kan vi innhente et anbud på ordningsarbeid. Dette har prioritet utover høsten 2011.