Arkivlokaler og bestandsoversikter

UiO avleverer arkivmaterialet til Riksarkivet.

Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon arbeider med å kartlegge Universitetets arkivlokaler og oppdatere bestandsoversiktene. Ferdigstilte bestandsoversikter legges fortløpende inn på denne siden. Det ligger eldre bestandsoversikter under lokale og historiske arkivplaner