Klage på eksamen/klage på formelle feil ved eksamen

Satt i produksjon: 1.november 2018

1.Klage på formelle feil ved eksamen 

2.Klage på eksamenskarakter: 

  • Fra 26.februar 2020 vil begrunnelse og klage på eksamenskarakter behandles via Studentweb for hele UiO.
  • Fra samme dato vil ikke prosessen saksbehandles i ePhorte lengre. Se sak 2020/318-1 i ePhorte.
  • UiO har en midlertidig dispensasjon fra håndtering av disse sakene i Noark-godkjent system. Se sak 2019/8146-4 i ePhorte.