Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Møtebok arbeidsmiljøutvalget

Arkivserie: Møtebok arbeidsmiljøutvalget
Daglig ansvar: Enhetsleder STØA
Arkiv: Sentralarkivet
Journalførende enhet: STØA
Innhold: Innkalling, saksfremstilling m/innstilling, vedtak
Tilgang for:
Ordning: Kronologisk etter saksnr.
Periode: Frem til 31.03.2006
Oppbevaringsmedium: Papir
Fysisk plassering: Bortsettingsarkiv
Overføring: Bindes inn hvert år. Overføres til arkivdepot etter 20 år.
Kassasjon Nei
Antall år til kassasjon
Type: Original
Kassasjonshjemmel:
Merknader:
Produsert i elektronisk system:
Godkjent av:
Dato: 13.06.2005

Infosikkerhet