Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Formål

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Formålet med arkivplanen for UiO er å etterfølge krav i Forskrift om offentlege arkiv §4:

Offentlige organ skal til enhver tid ha en ajourført arkivplan. Arkivplanen skal innrettes slik at den kan brukes som et redskap i organets internkontroll med arkivarbeidet. I arkivplanen skal organet dokumentere hvordan arkivansvaret blir ivaretatt, og hvordan arkivfunksjonen er organisert. Den skal gi en samlet oversikt over organets arkiv. Arkivplanen skal inneholde rutiner for dokumentfangst, journalføring, tilgangsstyring og kvalitetssikring av arkivene, rutiner for oppbevaring og sikring av arkivene, samt klassifikasjon som blant annet viser hvilke prosesser arkivdokumentene inngår i. Den skal også inneholde oppdatert arkivoversikt som viser hvor arkivdokumentene er lagret, kassasjonsregler med oppbevaringstid og rutiner for bevaring og kassasjon, samt avleveringsplan.