Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Bevarings- og kassasjonsbestemmelser

Universitetet i Oslo er underlagt de generelle bevarings- og kassasjonsbestemmelsene i staten slik det går frem av Arkivlovens §9, Arkivforskriftens § 14 og 15, samt Riksarkivarens forskrift, kapittel 7 del II.

Kassasjonsregler for Universitetet i Oslos fagsaker:

Samarbeidsprosjektet UH Sak utarbeidet en felles bevarings- og kassasjonsplan (bk-plan). Universitetet i Oslo søkte om å få godkjent bk-planen og Riksarkivaren godkjente den i 2022, se sak i ePhorte: 2021/4547. Bk-planen gjelder i prinsippet for alt arkivmateriale som er skapt både digitalt og på papir, og vil erstatte andre bevarings- og kassasjonsplaner som UiO har. Unntaket vil være eldre materiale som allerede er ordnet og som står i kø for avlevering.

Riksarkivaren godkjente en bevarings- og kassasjonsplan for fagsaker ved Universitetet i Oslo i 2016, se sak i ePhorte 2015/5576.

Riksarkivaren har fattet vedtak om bevaring av pasientjournaler ved Det odontologiske fakultet, se sak i ePhorte: 2010/5879.

I brev av 13. mars 2007 fattet Riksarkivaren vedtak om bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser m.m. for universitet og vitenskapelige høgskoler. Universitetetsdirektøren fastsatte rutiner for bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser ved Universitetet i Oslo i 2013, se sak i ePhorte: 2010/11926.

Laster...