Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Kulturhistorisk museum – KHM

Innledning til arkivplan ved Kulturhistorisk museum

Denne lokale arkivplanen gjelder for Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Arkivplanen er inndelt etter prinsipp fra Riksarkivarens mal og Retningslinjer for arkivplan utarbeidet ved Universitetet i Oslo. Offentlige organ er pålagt å utarbeide arkivplan jf. arkivlovens forskrift § 2-2.

Arkivplanen skal gi en oversikt over museets historikk og organisering, dagens arkivrutiner samt være et redskap til å holde oversikt over museets arkivmateriale, hvordan det er organisert og fysisk plassert.

Det er et mål at KHMs arkivplan skal fungere som et godt oppslagsverk for både saksbehandlere, ledere og arkivarer.

Kulturhistorisk museum har ikke avlevert materiale til Riksarkivet da det stadig er etterspørsel etter arkivalia fra publikum (studenter, ansatte og andre interessenter).

Arkivplanen skal være et dynamisk dokument og justeringer i planen vil legges til fortløpende.

Gjeldende lovverk og regler som regulerer arkivdriften ved Kulturhistorisk museum følger felles regler for Universitetet i Oslo og lovverk for statlige organ.

.

Laster...