Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Offentlighet og innsyn

Alle saksdokumenter som produseres ved Universitetet i Oslo er i utgangspunktet offentlige. Det samme gjelder mottatte saksdokumenter fra andre instanser. Unntak fra offentlighetsprinsippet krever hjemmel i lov eller medhold av lov.

Rutiner for behandling av innsynskrav

 • Saksbehandler eller dennes leder er ansvarlig for å vurdere om dokumenter eller enkeltopplysninger skal unntas offentligheten. Ingen dokumenter eller opplysninger kan unntas offentlighet uten henvisning til relevant lovhjemmel.
 • Dokumenter fra andre instanser skal vurderes når de registreres som mottatt ved UiO, selv om avsender har unntatt dokumentet med henvisning til lovhjemmel. Denne vurderingen gjøres normalt av eSak.
 • Ved krav om innsyn vurderes innholdet i dokumentene på nytt, uavhengig av eventuell tidligere påført hjemmel for å unnta informasjon i dokumentene fra offentlighet.
 • Avslag på innsynskravet skal alltid:
  • være skriftlig
  • vise til riktig hjemmel for å unnta fra offentlighet
  • gi informasjon om klagerett og klagefrist
 • Krav om innsyn skal avgjøres så snart det er praktisk mulig, og bør besvares samme dag de er mottatt, eller i hvert fall innen en-tre virkedager. Dersom den som ber om innsyn ikke får svar innen fem virkedager regnes det som et avslag, og klagerett inntrer automatisk. Midlertidig svar sendes dersom saksbehandleren har gode grunner for å ikke behandle kravet innen tidsfristen.
 • Dokumenter hvor det finnes informasjon som skal unntas offentlighet sladdes og skannes inn på nytt som vedlegg til svar på innsynskravet.
 • Klager på utdanningsinstitusjonenes avgjørelser om innsyn sendes til og behandles av Felles klagenemnd (unit.no).

Lokale rutiner for behandling av innsynskrav

Det historisk-filosofiske fakultet

Det juridiske fakultet

Det matematisk-naturfaglige fakultet

Det medisinske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det teologiske fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

LOS: Ledelsen og støtteenheter

Laster...