Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Lover, forskrifter og rundskriv

Arkivlova

Forvaltningsloven

Offentleglova

Personopplysningsloven

Pliktavleveringslova

Sikkerhetsloven

Universitets- og høyskoleloven

Åndsverkloven

Helsepersonelloven

Helseregisterloven

 

Forskrifter 

Forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10

Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning

Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler

Forskrift om offentlighet i rettspleien

Forskrift om pasientjournal

Vedtak om utvidelse av det geografiske virkeområdet for lov om arkiv til også å omfatte Svalbard, Jan Mayen og de norske biland i Antarktis

 

Annet regelverk

Rundskriv G-69/98 Innskjerping av praktiseringen av offentlighetsloven

Statens personalhåndbok

Digitaliseringsrundskrivet (Kommunal-og moderningseringsdepartementet)

Laster...